Internationella enheten - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Internationella enheten

Vår uppgift är att tillsammans med högskolans internationella koordinatorer informera och stödja de svenska och utländska studenter och lärare som önskar studera eller praktisera inom ramen för de internationella utbytesavtal som finns vid institutionen.

Alla aktuella geografiska områden har en eller flera ansvariga kontaktpersoner:

Norden
Anne-Louise Bergh - Nordplus

Europa
Laura Darcy - Erasmus

Forskarnätverk
Berit Lindahl - Nordisk omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI) nofi.info 

Internationella nätverk
Björn-Ove Suserud - European network for nursing academies (ENNA)

Mötestider och lokaler