Huvudmeny

Forskardagen den 15 januari 2018


Från kl. 08:30 serveras frukost på Scandic Plaza i Borås och kl. 09:30 startar vi dagens program.

Om programmet
Vi inleder med information från GIO och fortsätter sedan på temat forskningsfinansiering. Till denna punkt har vi bjudit in Lennart Svensson, professor emeritus vid Linköpings universitet. Han har under ett års tid på 20% haft uppdrag att som konsult bistå med verksamhetsutveckling av företrädelsevis CAV och centrumbildningarna knutna till vår akademi. Han kommer att återkoppla om sina iakttagelser och ge tips och råd på hur vi kan få till lyckosamma ansökningar i vårt fortsatta arbetet.

Lennarts egna ord om hans forskarfokus:

"Jag har forskat om utvecklingsarbete i olika former – framförallt i form av projekt. Fokus har varit på långsiktiga effekter och drivkrafter för dessa – i form av ägarskap, styrning, lärande och delaktighet. En del av forskningen har även handlat om att utveckla arbetsformer och teorier om en interaktiv forskning – att forska med, inte ”på” deltagarna."

Efter lunch berättar vår akademikommunikatör Henrik Grönberg om högskolans grafiska profil och om hur vi kommer åt mallar, bilder och logotyper, som ett led i att representera lärosätet på ett enhetligt sätt.

Dagen avslutas med uppföljning i respektive forskargrupp med för akademin relevanta diskussioner. Vi är klara cirka 16.00. Specificerad agenda kommer veckan innan.
Vi ser detta som en bra start på 2018 tillsammans!

Anmäl dig senast 10 januari!

Väl mött hälsar forskargruppen genom Johan Norling

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som ansvariga för forskardagen vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare för att kunna boka lokal och möjliggöra förberedelser etc. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifter blir sökbara och kommer att lämnas till en extern restaurang/cateringfirma för att kunna planera och genomföra lunch och fika. Uppgifterna i databasen kommer att raderas 20180116.