Huvudmeny

Äldreforskning

Inom forskargruppen Äldreforskning fokuserar vi på den äldre människan, i och utanför vården, och på den som ger vård till den äldre. De äldres närstående inkluderas, liksom vårdstudenter och deras lärande samt den ledning och organisation som sker i vården.

Vi kommer under hösten att lära känna varandra genom att presentera pågående forskning i gruppen. Gruppens kompetens och forskning kommer att inventeras, med mål att söka externa medel för gemensam forskning.  

Forskargruppsträffar under hösten 2016

Onsdag, 28 september, kl. 10:00–12:00, D760
Onsdag, 19 oktober, kl. 10:00–12:00, E621
Onsdag, 14 december, kl. 10:00–12:00, E725

Ingen anmälan krävs för att delta. Vill du presentera forskning eller framtida forskningsidéer? Skicka ett mejl till Karin Josefsson som är forskargruppsledare.

Kontaktperson: Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap