Huvudmeny

Arbetsliv och välfärd

Vår forskning har fokus på hållbar ledning, styrning och organisering i arbetsliv och välfärd. Forskningen bedrivs regionalt, nationellt som internationellt/globalt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskaliga forskargrupper om:

 1. Styrning, ledarskap och chefsarbete
 2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap
 3. Kollegialitet, profession, kollegial styrning
 4. Integration/konsumtion/boende
 5. Teori- och metod

Forskargruppsträffar en gång i månaden 

Under forskargruppsmötena diskuteras nya projektidéer och skisser till externa forskningsansökningar. Pågående vetenskapliga texter och forskningsprojekt presenteras av såväl doktorander som seniora forskare för seminariebehandling. Externa föreläsare bjuds in regelbundet. Nya former för möjliggörandet av en ökad student- och brukarmedverkan i forskningen diskuteras. 

Alla medarbetare – aktiva forskare och övriga - med intresse för forskning om hållbart ledarskap, styrning och organisering i arbetsliv och välfärd är välkomna.

Ingen anmälan krävs men kontakta gärna Maria Wolmesjö, forskningsledare för mer information.

Kontaktperson: Maria Wolmesjö, Fil.dr, universitetslektor i socialt arbete

Hösten 2016

Onsdag 24 augusti kl. 10:15-12:00, E436 

 • Forskningsinriktning, visioner, strategier och fortsatt planering. Brainstorm: Maria Wolmesjö.

Onsdag 28 september kl. 10:15–12:00, E436 

 • Kl. 10:15-10:30 Kort information om forskargruppen: Maria Wolmesjö.
 • Kl. 10:30-11:15 Inspirationsseminarium: Rolf Solli Jakten på välfärdsmodeller.
 • Kl. 11:15-12:00 Presentation – diskussionkring befintlig och tänkbar, framtida forskning: eNursing - IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse Leif Sandsjö & Thomas Eriksson.
 • Textseminarium: Erik Ljungar. Ageing, Ethnicity and Identity Experiences of Transition between Work and Retirement among Foreign Born Swedes. OBS! Presenteras i Forskargruppen Äldre (kl. 14:00-16:00) Kommentator: Karin Josefsson.  

Onsdag 26 oktober kl. 10.15–12.00, E436 

 • Kort presentation: gästprofessor Lennart Svensson.
 • Textseminarium: Christer Theandersson Organisering av samverkan akademi-arbetsliv för forskningsrelaterad kunskapsbildning. Kommentator: prof. Lennart Svensson.

Onsdag 30 november kl. 10.15-12:00, E436 

 

Våren 2017


Onsdag 25 januari kl. 10:15–12:00, E436

 

Deltagare

Agneta Kullén Engström, lektor
Anette Gustafsson, lektor
Carolina Bergerum, doktorand
Cecilia Ljungblad, lektor i folkhälsovetenskap
Christer Theandersson, lektor
Erik Ljungar, lektor i sociologi
Eva-Lotta Andersson, utvecklingsledare
Goran Puaca, lektor
Göran Jutengren, lektor
Jonas Westman, adjunkt
Jörgen Andreasson, doktorand
Katrin Skagert, lektor
Lars Sandman, professor
Leif Sandsjö, lektor
Lise-Lotte Jonasson, lektor
Lotta Dellve, professor
Margareta Carlén, lektor
Margareta Fredman, adjunkt
Margareta Lundberg Rodin, adjunkt
Maria Wolmesjö, lektor i socialt arbete
Per-Åke Karlsson, docent i socialt arbete
Päivi Riestola, lektor i arbetsvetenskap
Sara Esbjörnson, adjunkt
Sara Larsson Fällman, adjunkt och doktorand
Tora Dahl Jakobsen, doktorand