Huvudmeny

Arbetsliv och välfärd

Vår forskning har generellt fokus på samhällets utmaningar och möjligheter vad gäller hållbar ledning, styrning och organisering i arbetsliv och välfärd. Forskningen bedrivs regionalt, nationellt och internationellt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskapliga forskargrupper både inom gruppen och i samverkan med andra. Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  1. Styrning, ledarskap och chefsarbete
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap 
  3. Kollegialitet, profession, kollegial styrning
  4. Integration/konsumtion/boende
  5. Teori- och metodutveckling

Forskargruppsträffar 

Forskargruppen består av ett 30-tal personer med anställning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Flertalet är anställda inom sektionen för arbetsliv och välfärd. Alla medarbetare – aktiva forskare och övriga - med intresse för forskning om hållbart ledarskap, styrning och organisering i arbetsliv och välfärd är välkomna.

Gruppen träffas en gång i månaden för seminariebehandling av pågående eller redan publicerade vetenskapliga texter av såväl doktorander som seniora forskare.Vidare diskuteras nya projektidéer och skisser till interna och externa forskningsansökningar regelbundet. Externa föreläsare med relevans för arbetslivs- och välfärdsforskning bjuds in dels för kompetens- och ämnesutveckling inom gruppen och dels för nätverksbyggande och forskningssamverkan med andra. Samtliga forskare och lärare är aktiva i undervisning vid akademin och en nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan med såväl studenter, professions- och brukarföreträdare är därför central.

Ingen anmälan krävs men kontakta gärna Maria Wolmesjö, forskningsledare, för mer information och för att få del av eventuell text inför seminarium.

Kontaktperson: Maria Wolmesjö, forskningsledare och docent i socialt arbete. Maria.wolmesjo@hb.se +46 33- 435 47 25, +46 73 460 47 90

Våren 2017

Onsdag 25 januari kl.10:15-12:00, E436 

  • Doktorandseminrium: Tora Dahl Jacobsen 

Onsdag 8 mars kl.13:00–16:00, E436 

  • Seminarium: Erik Ljungar – Exchange, Value and Money – Georg Simmel’s Relevans for the New Economic Sociology

Onsdag 29 mars kl.10.15–12.00, E436 

  • Seminarium: Karin Josefsson ICECAP-projektet om utbildningsbehov hos chefer i relation till bl a beslutsfattande

Onsdag 26 april kl.13:00-16:00, E436 

  • Seminarium: Agneta Kullén Engström & Maria Wolmesjö User influence in care of older people/Om brukarmedverkan

Onsdag 10 maj kl.10:15-12:00, E436 

  • Seminarium: Per-Åke Karlsson IBIC

Deltagare

Agneta Kullén Engström, lektor
Anette Gustafsson, lektor
Anne Flodén, lektor, adjungerad
Carolina Bergerum, doktorand
Cecilia Ljungblad, lektor i folkhälsovetenskap
Christer Theandersson, lektor
Erik Ljungar, lektor i sociologi
Eva-Lotta Andersson, utvecklingsledare, föreståndare CVS
Goran Puaca, lektor
Göran Jutengren, lektor
Jonas Westman, adjunkt
Jörgen Andreasson, doktorand
Katrin Skagert, lektor
Lars Sandman, professor
Leif Sandsjö, lektor
Lise-Lotte Jonasson, lektor
Lotta Dellve, professor
Margareta Carlén, lektor
Margareta Fredman, adjunkt
Margareta Lundberg Rodin, adjunkt
Maria Wolmesjö, docent, föreståndare CVS
Per-Åke Karlsson, docent 
Päivi Riestola, lektor 
Rolf Solli, professor, föreståndare CVS
Sara Larsson Fällman, adjunkt och doktorand
Tora Dahl Jakobsen, doktorand