Huvudmeny

PreHospen

Inom Prehospen fokuserar vi på prehospital vård där vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik ingår. Andra viktiga fokusområden är bedömning, patientsäkerhet, vårdande och ambulanspersonalens arbetsmiljö. Vår målsättning är ökad kunskapstillväxt och kunskapsdelning inom prehospital vård för att förbättra vården av sjuka, skadade och lidande människor.

Under våra forskargruppsmöten diskuteras nya projekt, vilka forskare som ska delta i respektive projekt och externa ansökningar om forskningsmedel. Vidare har vi en referee-funktion där manuskript och forskningsansökningar genomgår granskning.

Forskargruppsträffar våren 2017

  • Fredag 3 februari  kl. 9:00–12:00, E737
  • Fredag 10 mars kl. 9:00–12:00, E737
  • Torsdag 6 april kl. 9:00–12:00, E748
  • Fredag 5 maj kl. 9:00–12:00, E737
  • Tisdag 20 juni kl. 9:00–12:00, E748

Ingen anmälan krävs, men kontakta gärna Björn-Ove Suserud, forskargruppsledare, för mer information.

Kontaktperson: Björn-Ove Suserud, professor i vårdvetenskap