Huvudmeny

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Inom VHäL bedriver vi forskning inom områdena vårdande, hälsa och lärande. Fokus riktas mot forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, frågor om människors hälsa och ohälsa liksom lärande i förhållande till vårdande, vård eller hälsa. 

Arbete pågår med att identifiera och samordna forskningsprojekt inom gruppen, och att planera framåt för fortsatt forskning. Under den första träffen kommer vi diskutera exempel på hur studenter kan involveras i forskningsprojekt och hur arbeten som studenter gjort kan användas i forskning.

Forskargruppsträffar hösten 2016

  • Onsdag 21 september, kl. 13:00–15:00, E737
  • Onsdag 26 oktober, kl. 13:00–15:00, E737
  • Onsdag 30 november, kl. 13:00–15:00, E737

Våren 2017

  • Onsdag 22 februari, kl. 13:00-15:00, E737 

Vill du ingå i forskargruppen? Mejla till Annelie Sundler, oavsett om du kommer på första träffen eller inte. Skicka gärna med några rader om spännande projekt – befintliga eller idéer.

Kontaktperson: Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap