Huvudmeny

Temadag om jämställdhet och lika villkor

Det behövs en akademi där allas kompetens tas tillvara och där alla har samma förutsättningar och möjligheter. Välkommen till en temadag som handlar om jämställdhet och lika villkor.

Som medarbetare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är du välkommen att delta oavsett om du tillhör stöd- eller kärnverksamhet.  Anmäl dig i formuläret nedan.

Datum: 22 mars
Tid: 13:00-16:00
Lokal: E310

Program för dagen

13.00 Diskrimineringslagen och högskolans arbete med lika villkor
Linda Borglund, samordnare för lika villkor vid Högskolan i Borås, inleder med att berätta om diskrimineringslagen utifrån ett studentperspektiv samt om högskolans plan och fortsatta arbete med lika villkor.

13:30 Relationer mellan makt, normer och norm-kritik
Elisabeth Dahlborg-Lyckhage, professor vid Högskolan väst, talar om teoretiska perspektiv för att förstå relationer mellan makt, normer och norm-kritik.

14.30 Kaffe

15.00 Fortsatta diskussioner

16.00  Avslutning


Anmäl dig till temadagen här