Huvudmeny
Målad örn på högskolans fasad

Vårdvetenskapligt seminarium

Välkommen på seminarium med tema “Samverkan mellan akademi och vård för implementering av forskning – förutsättningar och hinder” den 18 maj. Anmäl dig senast två dagar innan. 

Med utgångspunkt i temat “Samverkan mellan akademi och vård för implementering av forskning – förutsättningar och hinder” kommer Helle Wijk leg. sjuksköterska, 
universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid 
Göteborgs universitet tala om hur vårdvetenskaplig forskning kan stärka patientens ställning och delaktighet i vården. Efteråt följer diskussion och fika. 

 

Tid: Onsdag den 18 maj kl. 14:00–16:00
Lokal: E310, Högskolan i Borås

Välkommen! 

Vid frågor vänligen kontakta Sepideh Olausson

Anmäl dig här!