Huvudmeny

Inbjudan till lärande- och didaktikdag

Den didaktiska gruppen vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd inbjuder härmed samtliga lärare vid akademin till lärande- och didaktikdag, onsdag 13 April kl. 12:00-16:00. Dagen inleds med gemensam lunch i gröna matsalen. Därefter fortsätter eftermiddagen i E 310.

Dagens tema

"Den didaktiska utmaningen i att flytta fokus från en hög läraraktivitet till en hög studentaktivitet" 
- Vad kan jag, som lärare, göra för förändringar i mina kurser/program redan i morgon?

Sista anmälningsdag är 4 april.

Anmälan

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som administratör har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Med hjälp av uppgifterna kommer vi beställa mat.