Huvudmeny

Lunchseminarium i eNursing den 30 mars 12:00-13:00

Välkommen på lunchseminarium i eNursing som rör vårdperspektiv kring hur ny (informations)teknik kan tillämpas på en vårdavdelning - stödjande eller störande? 

Vi bjuder på mackor. Information om lokal kommer senare. 

Sista anmälningsdag är 25 mars.

Anmälan

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som administratör har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Med hjälp av uppgifterna kommer vi beställa mackor.