Huvudmeny

Vårdvetenskapliga seminarier

Under våren anordnas två vårdvetenskapliga seminarier

Temat för det andra seminariet är:

Vårdvetenskap och existentiell hälsa

Seminariet inleds med en föreläsning av professor Ola Sigurdsson. Ola är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap på Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa. Därefter följer en reflektion kring hur existentiell hälsa kan förstås och användas för att berika vårdvetenskap från grundnivå till forskarutbildningsnivå.

Inför seminariet kan ni förbereda er genom att läsa artikeln Existential Health: Philosophical and Historical Perspectives som kan laddas ner från följande webbadress: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/LIRJ/ article/view/3570/2980 (extern länk).

Exempel på frågeställningar är: Hur förhåller sig existentiell hälsa till holism? Hur förhåller sig existentiell hälsa till WHO:s definition av hälsa eller till den vårdvetenskapliga definitionen på hälsa? Är existentiell hälsa något som vi borde reflektera och prata mer om? Hur kan vi integrera existentiell hälsa i våra utbildningar? Är det fruktbart att integrera?

Seminariet leds av Ola Sigurdsson, Elisabeth Lindberg och Lina Palmér

Välkomna onsdagen den 19 april kl. 13:00-15:00 i E 310

Anmälan Vårdvetenskapliga seminarier