Huvudmeny

Livsvärldsgruppen

Vårdvetenskaplig forskning, ämnes- och metodutveckling med livsvärlden som grund.

I Livsvärldsgruppen samlas forskare som arbetar med forskning, ämnes- och metodutveckling med utgångspunkt i existensfilosofi. Här genereras kunskap som implementeras i akademins utbildningar, och är värdefull för människor som vårdar och vårdas inom olika vårdande kontexter.

Målet är att vara en ledande forskargrupp inom det vårdvetenskapliga området i Sverige. Arbetet sker såväl parallellt som integrerat i frågor som berör den patientnära vården, med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet kan bidra till välbefinnande och ett gott liv även vid sjukdom. Det handlar också om att utveckla kunskap om hur patienters egen förmåga till hälsa och välbefinnande kan utvecklas. Följaktligen innebär uppdraget att utveckla kunskaper om livsvärldsbaserat vårdande.

Forskargruppsledare: Maria Nyström och Lina Palmér