Huvudmeny

Ledningsråd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärds ledningsråd består av följande funktioner och personer.

Akademichef och ordförande Lotta Englund
Akademicontroller Ann-Sofie Rihs

Sektionschefer Gunilla Carlsson, Päivi Riestola, Ingela Rydström
Verksamhetschef FoU Sjuhärad välfärd Margareta Lundberg Rodin

Humanitas (studentrepresentanter) Ronja Segerlund, Philip Gustavsson
Internationell koordinator och professor Berit Lindahl
Professor Maria Nyström
Kommunikatör Rebecca Lindholm 

Akademins samordnare:
Margareta Fredman (hållbar utveckling och lika villkor)
Karin Högberg (internationalisering)
Agneta Kullén Engström (kvalitet)
Leif Sandsjö (samverkan, innovation och nyttiggörande)
Annelie Sundler (forskning)
 

Sekreterare  Carin Nyhage