Huvudmeny

Engelska benämningar på akademin och sektioner

Från och med 16 november 2015 gäller följande engelska benämningar på sektionerna vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

  • Sektionen för vårdvetenskap - Department of Caring Science
  • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa - Department of Caring Science and Sexual and Reproductive Health Care
  • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik - Department of Acute and Prehospital Care and Medical Technology
  • Sektionen för arbetsliv och välfärd - Department of Work Life and Social Welfare

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd benämns Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet (pdf)