Huvudmeny

Utbildningsrelaterat

Examinatorslistor

Kurs- och utbildningsplaner 

Kursutlägg

Riktlinjer, rutiner & mallar

Riktlinjer för rättssäker examination

se  Tentamen för vårdutbildningarna under Akademins studentsidor

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

se  Riktlinjer och mallar för vårdutbildningarna och 
se Riktlinjer och mallar för utbildningar inom arbetsliv och välfärd under Akademins studentsidor

Kursplanearbete

Studiehandledning

Kursrapport & kursutvärdering

Inköp av böcker

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i ssk-utbildningen

Avtal

Tjänsteplanering

Akademibiblioteket

Terminstider

Vt 2017 2017-01-16 -- 2017-06-04
Ht 2017 2017-08-28 -- 2018-01-14
Vt 2018 2018-01-15 -- 2018-06-03
Ht 2018 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vt 2019 2019-01-21 -- 2019-06-09
Ht 2019 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vt 2020 2020-01-20 -- 2020-06-07
Ht 2020 2020-08-31 -- 2021-01-17
Vt 2021 2021-01-18 -- 2021-06-06