Huvudmeny

Utbildningsrelaterat

Examinatorslistor

Kurs- och utbildningsplaner 

Kursutlägg

Riktlinjer, rutiner & mallar

Riktlinjer för rättssäker examination

se  Tentamen för vårdutbildningarna under Akademins studentsidor

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

se  Riktlinjer och mallar under Akademins studentsidor

Kursplanearbete

Studiehandledning

Kursrapport & kursutvärdering

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i ssk-utbildningen

Avtal

Tjänsteplanering

Akademibiblioteket

Terminstider

Vt 2016 2016-01-18 -- 2016-06-05
Ht 2016 2016-08-29 -- 2017-01-15
Vt 2017 2017-01-16 -- 2017-06-04
Ht 2017 2017-08-28 -- 2018-01-14
Vt 2018 2018-01-15 -- 2018-06-03
Ht 2018 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vt 2019 2019-01-21 -- 2019-06-09
Ht 2019 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vt 2020 2020-01-20 -- 2020-06-07