Huvudmeny

Utbildningsrelaterat

Examinatorslistor

Kurs- och utbildningsplaner 

Kursutlägg

Vårerminen 2018

Höstterminen 2018

Riktlinjer, rutiner & mallar

Riktlinjer för rättssäker examination

se  Tentamen för vårdutbildningarna under Akademins studentsidor

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

se  Riktlinjer och mallar för vårdutbildningarna och 
se Riktlinjer och mallar för utbildningar inom arbetsliv och välfärd under Akademins studentsidor

Kursplanearbete

Studiehandledning

Kursrapport & kursutvärdering

  • Ny rutin på väg att beslutas
  • Mall för Kursrapport (kursutvärdering) NY mall kommer under våren 2018

Inköp av böcker

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i ssk-utbildningen

Avtal

Tjänsteplanering

Akademibiblioteket

Terminstider

Ht 2017 2017-08-28 -- 2018-01-14
Vt 2018 2018-01-15 -- 2018-06-03
Ht 2018 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vt 2019 2019-01-21 -- 2019-06-09
Ht 2019 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vt 2020 2020-01-20 -- 2020-06-07
Ht 2020 2020-08-31 -- 2021-01-17
Vt 2021 2021-01-18 -- 2021-06-06