Huvudmeny
Byggnaden Balder vid Högskolan i Borås

2017-05-24

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd – organisationsöversyn

Från och med 1 september delas Akademin för vård arbetsliv och välfärd (A2) in två sektioner istället för fyra.

Syftet med organisationsöversynen är att skapa en hållbar och tydlig organisation med en god arbetsmiljö. Det finns fördelar med att samla alla vårdutbildningar i en och samma sektion.

– Avsikten är att utveckla och etablera en starkare struktur för hela verksamhetsområdet vård, både när det gäller utbildning och forskning, samt att fortsätta det strategiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på ett mer samlat sätt, säger Lotta Dalheim Englund, akademichef vid A2.