Huvudmeny
Martin Hellström

2016-09-23

Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås

Martin Hellström har nu ansökt om entledigande från sitt uppdrag som prorektor vid Högskolan i Borås.

Styrelsen vid Högskolan Väst lämnade i början av sommaren ett förslag till regeringen att anställa Martin Hellström som rektor för Högskolan Väst från och med 1 januari 2017. Martin Hellströms uppdrag som prorektor och ställföreträdande rektor vid Högskolan i Borås löper till och med den 31 juli 2017. I väntan på beslutet från regeringen har Martin Hellström valt att be om entledigande från sitt uppdrag från och med den 7 oktober 2016. – Jag har av privata skäl valt att flytta till Trollhättan...