Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som avdelningen Kommunikation har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Med hjälp av uppgifterna kommer vi att ordna med praktiska bestyr t.ex. beställa mat och trycksaker samt se antalet gäster för att kunna ordna lokalen praktiskt (detta kan medföra att extern part får tillgång till vissa uppgifter). Uppgifterna kan också komma att användas för att skicka ut information. Efter ceremonin arkiveras listorna hos myndigheten i enlighet med arkivlagen.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.