Huvudmeny
Days of Knowledge

Days of Knowledge

Årets Days of Knowledge blir något alldeles extra – för första gången blir det tre dagars firande.

Days of Knowledge är en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. I år pågår arrangemanget under tre dagar.

16 oktober – Seminarium: Regional företagsutveckling och tillväxt i ljuset av Agenda 2030

Högskolan bjuder in till seminarium där spänningsfältet mellan regional tillväxt och en hållbar utveckling belyses. Seminariet avslutas med diplomering av kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment samt utdelning av stipendium för vidare utveckling av tidigare diplomerade HU-kurser.

Mer information om seminariet

17 oktober – Days of Entrepreneurship

Days of Entrepreneurship arrangeras av Drivhuset med syftet att stimulera och inspirera till ökat entreprenörskap och kreativt tänkande. För första gången går nu Days of Knowledge in som en del i detta arrangemang och delar ut stipendier till examensarbeten inom hållbar utveckling.

Mer information om Days of Entrepreneurship (extern länk)

18 oktober – Days of Knowledges avslutande middag

På kvällen arrangeras en tillställning för speciellt inbjudna gäster där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar ut bidrag till forskningsprojekt samt sociala medier-priset till årets vinnare Viralgranskaren.

Fakta om Days of Knowledge

Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad.

Logotyper för Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad.