Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle när rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

GEM: Forskning som förändrar samhället

2017 firar Högskolan i Borås 40-årsjubileum. Ett viktigt inslag i jubileumsfirandet är att lyfta fram och synliggöra den forskning som bedrivs inom våra forskningsområden. Vi vill bl.a. göra detta genom en föreläsningsserie där två medarbetare inom varje område presenterar sin bild av forskningsområdet speglat genom den forskning som medarbetaren själv bedriver.

Kommande tillfällen

17 maj
Forskning som förändrar samhället - fokus Biblioteks- och informationsvetenskap samt Samhällsbyggande
Mer information och anmälan 

Genomförda tillfällen

22 februari
Forskning som förändrar samhället - fokus Människan i vården samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Se filmen från föreläsningen.

15 mars
Forskning som förändrar samhället - fokus Handel och IT samt Resursåtervinning, samt extrainsatt föreläsning under rubriken "På väg mot ett annat Borås".
Se filmen från föreläsningen. 

19 april
Forskning som förändrar samhället - fokus Textil och mode
Se filmen från föreläsningen.