Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande eftermiddagsmöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle när rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

Ta del av datumen och rubrikerna för höstens GEM: 

  • 3 oktober: Digital salstentamen
  • 17 oktoberEuropeiska stadgan för forskare – konkurrenskraft, etik och samarbete
  • 21 november: Tema internationalisering
  • 5 december: Ett effektivt högskolelandskap