Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle när rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

7 mars 

Det är dags att alla arbetar för en jämställd akademi. Du som hade förhinder vid förra tillfället uppmanas att delta vid ett extrainsatt GEM kring jämställdhetsintegrering.
Mer information och anmälan 


GEM: Forskning som förändrar samhället 

2017 firar Högskolan i Borås 40-årsjubileum. Ett viktigt inslag i jubileumsfirandet är att lyfta fram och synliggöra den forskning som bedrivs inom våra forskningsområden. Vi vill bl.a. göra detta genom en föreläsningsserie där två medarbetare inom varje område presenterar sin bild av forskningsområdet speglat genom den forskning som medarbetaren själv bedriver.

22 februari

Forskning som förändrar samhället - fokus Människan i vården samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Mer information och anmälan 

15 mars

Forskning som förändrar samhället - fokus Handel och IT samt Resursåtervinning, samt extrainsatt föreläsning under rubriken "På väg mot ett annat Borås".
Mer information och anmälan 

19 april

Forskning som förändrar samhället - fokus Textil och mode
Mer information och anmälan 

17 maj

Forskning som förändrar samhället - fokus Biblioteks- och informationsvetenskap samt Samhällsbyggande
Mer information och anmälan