Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle när rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

1 februari

Jämställd akademi
Mer information och anmälan. 

GEM: Forskning som förändrar samhället

2017 firar Högskolan i Borås 40-årsjubileum. Ett viktigt inslag i jubileumsfirandet är att lyfta fram och synliggöra den forskning som bedrivs inom våra forskningsområden. Vi vill bl.a. göra detta genom en föreläsningsserie där medarbetare inom varje område presenterar sin bild av forskningsområdet speglat genom den forskning som medarbetaren själv bedriver.

Mer information kring innehåll, tid, anmälan etc. kommer inom kort, men boka redan nu in nedanstående datum. 

22 februari

Forskning som förändrar samhället - fokus Människan i vården samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

15 mars

Forskning som förändrar samhället - fokus Handel och IT samt Biblioteks- och informationsvetenskap

19 april

Forskning som förändrar samhället - fokus Textil och mode

17 maj

Forskning som förändrar samhället - fokus Resursåtervinning samt Samhällsbyggande