Huvudmeny
Händer kring ritning på bord

23 maj: Europeiska stadgan för forskare – konkurrenskraft, etik och samarbete

Vårens sista GEM handlar om den europeiska stadgan för forskare och dess riktlinjer för rekrytering av forskare för att stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken. Vi diskuterar också om högskolan ska ansluta sig till stadgan. 

Genom stadgan, som utfärdades av EU år 2005, vill man

  • förbättra villkoren för den fria forskningen
  • främja en ökad internationalisering men en öppen arbetsmarknad, ökad mobilitet och underlätta rekrytering av forskare
  • främja kunskapsutbyte
  • främja kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten

Högskolan har att ta ställning till om vi ska ansluta oss till stadgan, vilket rekommenderas av SUHF. Om högskolan väljer att göra detta krävs ett övergripande arbete utifrån en utvecklad anslutningsprocess.

Tid: 13:00-16:00
Plats: M404
Anmäl dig senast 21 maj.

Anmälan

Behandling av uppgifter *

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).