Huvudmeny

Forskningspropositionen och dess konsekvenser för Högskolan i Borås

Tid: Onsdag 7 december kl. 12:30-14:00 (OBS! Nytt datum)
Plats: M401
Anmälan: Senast 1 december

I november lägger regeringen fram propositionen om forskning, utbildning och innovation. Det är viktigt att tillsammans diskutera propositionens innebörd och dess konsekvenser för vårt lärosäte.

En del av innehållet i propositionen är vi bekanta med som följd av budgetpropositionen för 2017 men många saker som i olika sammanhang har framförts kommer att klarna och bli tydliga i och med propositionen. Det handlar bland annat om innebörden av sammanhållna kunskapsmiljöer, forskningsankytning av utbildningen, fördelning av basanslaget på olika typer av lärosäten och hur samverkan kommer att premieras.

 

Program

  • Inledning, Björn Brorström, rektor
  • Beskrivning av propositionens utgångspunkter, politikens inriktning och propositionens innehåll och satsningar, Björn Brorström, rektor och Jenny Johannisson, prorektor.
  • Kommentarer från lärare, forskare, nämndordförande, och forskningsstöd.
  • Gemensam diskussion som leds av Jenny Johannisson.

Varmt välkommen!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Anmälan har nu stängt.

Vid ev. frågor, kontakta eventkoordinator Anneli Bentzlin.