Huvudmeny

Akademiskt ansvar, frihet och värdegrund

Tid: Onsdag 16/12 kl. 13:00-16:00
Plats: Sparbankssalen, Sandgärdet
Anmälan: Senast 11/12

Vem styr egentligen vid landets universitet och högskolor? Detta var utgångspunkten för den utredning som Kåre Bremer, fd rektor vid Stockholms universitet, fick i uppdrag att göra och som blev klar under hösten.Vid årets sista GEM kommer Ulrika Bjare som var sekreterare i utredningen för att berätta om ledningsutredningen. Vad kom man fram till? Vad vill man förändra? Hur vill man att relationen mellan linjen och det kollegiala ska se ut?

Presentationen följs av en paneldebatt kring relationen mellan linjen och det kollegiala. Vad menas med akademiskt ansvar och frihet? Vad är linjens ansvar? I panelen sitter sektionscheferna: Claes Lennartsson och Päivi Riestola samt Martin G Erikson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, och Hanna Landin, ordförande i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.
Moderator: Johan Sundeen, universitetslektor

Kaffepaus

Passet avslutas med en sammanfattning utifrån debatten av Johan Sundeen. Därefter kommer Linda Borglund, samordnare för lika villkor, att ge en resumé kring högskolans värdegrundsarbete. Vad har hänt under hösten och hur ska vi jobba med frågan under nästa år? Några exempel från verksamheten kommer att presenteras för att inspirera.

Läs mer

Ta del av utredningen Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92

Läs en sammanfattning gjord av högskolans jurist Åsa Dryselius.

Välkommen på GEM!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Anmälan är stängd

För mer information kontakta Anneli Bentzlin.