Huvudmeny
Rum för lärande - GEM 18 maj

Rum för lärande

Tid: Onsdag 18 maj kl. 13:00-16:00
Plats: M404
Anmälan: Senast 18 maj

Vårterminens sista GEM har fokus på projektet ”Loftet”. Detta projekt syftar till att skapa en undervisningslokal som ska utformas utifrån aktuell forskning om lärandemiljöer.

Tanken är att lokalen ska innefatta digitala och flexibla lösningar. Lokalen ska vara lämplig för både undervisning och forskning, och erfarenheterna från användningen av rummet ska ligga till grund för hur framtida lärandemiljöer ska utformas vid Högskolan i Borås.

Inom ramen för projektet ”Loftet” arrangeras detta GEM om rummets betydelse för lärande. Speciellt inbjudna föreläsare är Åse Tieva, Umeå universitet, och Tomas Grysell, Göteborgs universitet, som kommer att prata kring sina erfarenheter av att utforma lärandemiljöer för flexibelt lärande.

Varmt välkomna!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Anmälan är stängd

Vid frågor kontakta Anneli Bentzlin.