Huvudmeny

Högskolan i Borås, ett hållbart lärosäte – idag? Imorgon?

Tid: Onsdag 3 februari kl. 13:00-16:00
Plats: M401 (Parlamentet)
Anmälan: Senast 29 januari

Program:

13:00-13:30 Inledning (rektor Björn Brorström)

 • Summering av GEM-aktiviteter och viktiga HU-aktiviteter/-händelser 2015
 • Klimatkonferensen i Paris och FN:s utvecklingsmål
 • Vetenskap för profession och den hållbara högskolan
 • Strategigruppen för hållbar högskola och målprocess nya HU-mål 2017-2021

13:30-14:15 Presentation av resultatet av genomförda undersökningar inom hållbarhetsområdet

 • Utvärdering av hållbarhetsarbetet vid HB – slutsatser och frågor (Birgitta Påhlsson och Nils Lindh, Strategigruppen för hållbar högskola)
 • Miljöutredning 2015
 • Enkätundersökning gällande integration av HU i kurser

14:15-14:30 Fika

14:30-15:45 Diskussion utifrån följande två huvudfrågeställningar: (moderatorer: Nils Lindh och Birgitta Påhlsson)

 • Hur stärker vi lärandet för hållbar utveckling och studenternas delaktighet?          
  Ordförande i intresseföreningen ”Hållbar student”,  Elsa Tylstedt  inleder med ett kort anförande om sin syn på studenternas roll i hållbarhetsarbetet
 • Hur kan vi i samklang med högskolans vision, mission och mål samt kärnvärden stärka en verksamhetsanpassad integration av hållbar utveckling i all utbildning?
  Martin Hellström, prorektor och Sigrid Dentler, universitetslektor inleder med korta anföranden

15:45 Avslutning (rektor Björn Brorström)

Välkommen på GEM!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Anmälan är stängd

För mer information, kontakta Anneli Bentzlin.