Huvudmeny

Högskolans position i högskolelandskapet

Utvecklingslinjer och strategiska satsningar


Tid:
Tisdag 8 mars kl. 13:00-16:00
Plats: M404
Anmälan: Senast 4 mars

Högskolan har under lång tid bedrivit ett systematiskt utvecklings- och strategiarbete. Välkommen till ett tillfälle då vi tar avstamp i var högskolan befinner sig nu för att gemensamt diskutera viktiga vägval framåt.

Program:
13.00-13.45: Inledning (rektor Björn Brorström och vicerektor Jenny Johannisson)
13.45-14.00: Reflektion (Margaretha Oudhuis, professor)
14.00-15.00: Fika och gruppdiskussioner
15.00-16.00: Avslutande diskussion (Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet och ledamot i Högskolan i Borås styrelse inleder och modererar diskussionen)

Välkommen!


Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)
.

Anmälan är stängd

För mer information kontakta Anneli Bentzlin.