Huvudmeny

Liggande logotype PUHB

Pedagogisk Utveckling på Högskolan i Borås (PUHB)

Syftet med högskolans olika PUHB-aktiviteter är dels att redovisa pågående och avslutade högskolepedagogiska utvecklingsarbeten vid Högskolan i Borås, dels att arrangera föreläsningar, seminarier, workshops eller liknande aktiviteter som främjar högskolepedagogisk utveckling för enskilda lärare och för organisationen.

Intern högskolepedagogisk utvecklingskonferens - ett årligt evenemang

Varje år arrangeras en  pedagogisk konferens, en eller två dagar, där lärare vid HB presenterar hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling i sin praktik. Konferensen bjuder på intressanta och givande exempel och ger möjlighet till utbyte av erfarenheter samt är ett led i att skapa en arena för samverkan kring pedagogiska utvecklingsfrågor. 

PUH-konferensen 2017

I år äger vår interna utvecklingskonferens rum torsdagen den 27 april. Boka redan nu in en heldag med presentationer av pedagogiska projekt och idéer vid lärosätet.

Under konferensen kommer deltagare från den högskolepedagogiska grundutbildningen att presentera sina arbeten. Utvecklingsarbetena har gjorts som en del i utbildningen med syfte att förbättra eller utveckla ett visst område i den egna lärarpraktiken. Programmet hittar du på anmälningssidan.

Anmäl dig här.