Huvudmeny

Program 

Välkommen till årets högskolepedagogiska utvecklingskonferens. Under dagen presenteras utvecklingsprojekt som gjorts inom ramen för innevarande års Högskolepedagogisk grundutbildning. 

Lokal: M401

Dagens program

08:30–09:00

Inledningstal

09:00–10:20

Formativ återkoppling med digitala verktyg
Ann-Charlotte Höijer & Anki Olsson

Utveckling av kursplaner – ett hållbarhetsperspektiv
Hannes Göbel & Daniel Rudmark

10:20–10:40

Fika

10:40–12:00

Att flippa en kurs i kvantitativ metod
Cecilia Ljungblad & Karin Högberg

Förförståelsens inverkan på studenternas inlärning
Christina Holm & Ellinor Niit

12:00–13:00

Lunch

13:00–13:50

Estetisk lärprocess möter Sokrates och Vygotskij
Keynote: Mats Andersson

13:50–15:10

Att öka studenters förståelse och intresse i samband med kursintroduktion via ’flipped classroom’
Anna Råberus & Wivika Kauppi

Teaching Methodologies – How to Improve the Learning Outcomes 
Tariq Bashir, Behnaz Baghaei & Sunil Kumar Ramamoorthy

15:10–15:30

Fika

15:30–17:30

Från skriftlig individuell examination till dialog i grupp – Lärare och studenters erfarenheter
Monica Lindblad & Marita Gabre

International University Exchange – Local Initiatives Enabling Global Citizens
Håkan Alm & Jonas Söderholm

Sustainable Flipping of a Course in Logistics
Henrik Ringsberg

17:30

Mingel och buffé

 

Förförståelsens inverkan på studenternas inlärning