Huvudmeny
FN:s globala hållbarhetsmål. Bild: Sida

Research on Sustainability (RoS) workshop: Global Challenges for Sustainable Professions

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga som vi redan arbetar aktivt med över hela högskolans ämnesbredd. Forskning inom vitt skilda områden tittar på allt från mode till mikroorganismer. Den tredje upplagan av RoS arrangeras eftermiddagen den 6 december i workshopformat.

Syftet är att ge möjlighet för forskare vid högskolan att lyfta frågeställningar, utmaningar, perspektiv, trender och resultat avseende en hållbar utveckling i relation till ämnen, forskningsområden och professioner. Målsättningen är att detta ska möjliggöra ytterligare samverkan inom högskolan och även med aktörer utanför. Workshopen belyser också frågan om hur forskningen och samverkan ska finansieras.

Programmet är ännu preliminärt och under utveckling, men anmäl dig redan nu. Workshopen hålls på engelska. 
Sista dag för anmälan 4 december.

Datum: Onsdag 6 december 2017
Tid: 13:00-17:00
Lokal: D209

PROGRAM
12:00–13:00    Lunch (föranmälda)

13:00–13:10    Introduktion

13:10–14:40    Aktuella utmaningar för forskning och innovation gällande hållbar utveckling och vad innebär det för ämnen och professioner?    
Föredrag av bland andra:
-    Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
-    Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik
-    Delia Dumitrescu, professor i textil design
-    Fler namn tillkommer

14:40–15:00     Fika

15:00–16:30     Hur finansierar vi projekt och samverkan?
Föredrag och samtal med bland andra: 
-    Evalena Blomqvist, Rise
-    Lisa Belfrage, Västra Götalands Regionen
-    Thanos Pinakas, Tillväxtverket

16:30–17:00    Diskussion och avslutning

17:00–18:00    Mingel med tilltugg

Moderator: Jenny Johannisson, vicerektor

Research on Sustainability, 2017

Kontaktperson för konferensen: Nils Lindh, e-post: nils.lindh@hb.se