Huvudmeny
FN:s globala hållbarhetsmål. Bild: Sida

Research on Sustainability (RoS) workshop: Global Challenges for Sustainable Professions

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga som vi redan arbetar aktivt med över hela högskolans ämnesbredd. Forskning inom vitt skilda områden tittar på allt från mode till mikroorganismer. Den tredje upplagan av RoS arrangeras eftermiddagen den 6 december i workshopformat.

Syftet är att ge möjlighet för forskare vid högskolan att lyfta frågeställningar, utmaningar, perspektiv, trender och resultat avseende en hållbar utveckling i relation till ämnen, forskningsområden och professioner. Målsättningen är att detta ska möjliggöra ytterligare samverkan inom högskolan och även med aktörer utanför. Workshopen belyser också frågan om hur forskningen och samverkan ska finansieras.

Workshopen hålls på engelska. 
Sista dag för anmälan 4 december.

Datum: Onsdag 6 december 2017
Tid: 13:00-17:00
Lokal: D209

PROGRAM
12:00–13:00    Lunch (föranmälda)

13:00–13:10    Introduktion

13:10–14:40    Aktuella utmaningar för forskning och innovation gällande hållbar utveckling och vad innebär det för ämnen och professioner?    
Föredrag:
-    Inledning, Björn Brorström, rektor
-    Climate change, Resource Recovery & Zero Wastes, Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik
-    Sustainability as seen from an artistic research perspective, Delia Dumitrescu, professor i textil design

14:40–15:00     Fika

15:00–16:30     Hur finansierar vi projekt och samverkan?
Föredrag och samtal med: 
-    Lisa Belfrage, Västra Götalands Regionen
-    Thanos Pinakas, Tillväxtverket
-    Ida Elsing, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
-    Evalena Blomqvist, Re:Source

16:30–17:00    Diskussion och avslutning

17:00–18:00    Mingel med tilltugg

Moderator: Jenny Johannisson, vicerektor

Kontaktperson för konferensen: Nils Lindh, e-post: nils.lindh@hb.se