Huvudmeny

Program – Research on Sustainability (RoS)

Datum: 1 December, 2016

Lokal: M401, Parlamentet

Program

09:00-09:10 Konferensen öppnar. Rektor Björn Brorström inledningstalar

09:10-10:15 Session 1: Sustainability perspectives on consumtion and trade

10:15-10:45 Fikapaus 

10:45-12:00 Session 2: Health and inclusion and materials in  the sustainable society

12:00-12:30 Diskussion och identifiering av områden för framtida forskning och samarbeten, introduktion till en öppen workshop

12:30-13:30 Lunch (endast föranmälda)

13:30-16:00 "Open space"-workshop* om framtida forskning och samarbete inom forskning för hållbar utveckling

* Under open space workshopen ges möjlighet att under flexibla former samtala vidare om de frågor som kommit fram under förmiddagen samt andra frågor och idéer om hållbar utveckling samt att formulera frågor, projekt och samarbeten och planering utifrån detta.