Huvudmeny

Anvisningar för bidrag till konferensen (RoS)

Ditt bidrag ska presentera nytt eller tidigare opublicerat arbete. Det kan exempelvis utgöra en empirisk studie, konstnärlig forskning, eller en teoretisk/konceptuell text.

Innehåll

Dokumentet ska innehålla titel, nyckelord, och referenser. Då arbetet kommer att läsas av kollegor med varierande förförståelse av ditt ämne, uppmuntrar vi att du även kort beskriver kontexten – exempelvis övergripande projekt och planer för det fortsatta arbetet. Vi välkomnar att inom bidraget, eller i en separat kort reflekterande text, ge en beskrivning om hur arbetet relaterar till FN:s Globala Utvecklingsmål och frågeställningar utifrån det.

Omfång

Maximalt 800 ord (gärna kortare) exklusive referenser, figurer och tabeller. Sammantaget ska materialet rymmas inom 1–4 standardformaterade A4-sidor. Om du vill delta med material i annat format, vänligen kontakta oss med en beskrivning av vad du tänkt dig.

Språk

Engelska

Filformat

Sammanställ materialet i en Word-fil.

Insändande

Senaste dag att skicka in proposals är söndag 12 november 2017.

Presentation och publicering

Accepterade bidrag presenteras företrädelsevis på engelska (svenska möjligt efter överenskommelse). Förbered er på 10-15 minuters presentation. De definitiva tiderna fastslås i november när antalet bidrag står klart. Accepterade bidrag tillgängliggörs elektroniskt för deltagarna inför konferensen, samt kan publiceras i DiVA.

Accepterade bidrag kommer att inbjudas att utvecklas vidare och publiceras som artiklar i en antologi med temat forskning om hållbar utveckling i serien ”Vetenskap för profession”.