Huvudmeny

STARK-dagen

STARK-dagen är högskolans arbetsmarknadsdag och är framför allt ett tillfälle då organisationer och företag får möjligheten att träffa högskolans studenter, men även du som anställd kan dra nytta av STARK-dagen. Träffa utställarna och vårda de kontakter du redan har och passa på att skapa nya.

Uppmuntra studenter

STARK-dagen är ett bra tillfälle för studenter att träffa aktörer från privata och offentliga sektorn. Under mässan finns det möjlighet för studenterna att träffa utställare angående jobb efter avslutade studier, jobb vid sidan av studierna, sommarjobb, eller en miljö för uppsatsskrivande. Dagen ger studenterna möjlighet att komma närmare arbetslivet därför ses det som mycket positivt att du som är i kontakt med studenter passar på att uppmuntra dem att besöka arbetsmarknadsdagen.

Schemaläggning

För att så många studenter som möjligt ska kunna delta på STARK-dagen uppmanas du som ansvarar för studenternas föreläsningstider att se till att studenterna schemaläggs på en föreläsning under dagen, önskvärt på förmiddagen innan lunch.

STARK-dagen 2017 kommer att anordnas torsdagen den 26 januari kl. 10:00-15:00.

Mer information

Har du kontakter med ett företag eller organisation som du tycker ska vara med på STARK-dagen kan du hänvisa dem vidare till www.hb.se/stark.

Information som riktar sig till studenter kan du hitta på www.hb.se/starkdagen.

Har du frågor om STARK-dagen är du välkommen att höra av dig till projektledaren, Therése Andersson.