Huvudmeny

Vilka studenter kommer att antas till våra utbildningar i framtiden? Inbjudan till seminarium 14 juni.

Vilka utmaningar står vi inför att bedöma blivande studenters kompetenser och forma ett urval som möjliggör för högskolan att påverka vilka studenter som kommer att antas på våra utbildningar?

Behörighet och urval är frågor som ofta glöms bort men som nu aktualiseras, vilket framkommer i den statliga utredning som presenterades den 17 mars 2017.  En utredning som föreslår större möjligheter för det enskilda lärosätet att själva besluta om reglerna för tillträde och urval. Tillträde förespås därför bli en viktig och mer strategisk fråga för oss som enskilt lärosäte och hela sektorn.   

Jörgen Tholin, tillträdande prorektor Jörgen TholinInbjuden är Jörgen Tholin, tillträdande prorektor vid Högskolan i Borås och tillika statlig utredare och ansvarig för tillsträdesutredningen SOU 2017:20. Jörgen kommer att berätta om utredningens förslag och få möjligheatt respondera på ett antal frågor med relevans för Högskolan i Borås. Han kommer också att delta i en öppen frågestund.

Seminariet, som arrangeras av avdelningen för utbildningsstöd,  bjuder in till en diskussion kring vilka aspekter och faktorer som kan bli relevanta för Högskolan i Borås och de utbildningar vi bedriver vid vårt lärosäte, utifrån utredningens förslag. Seminariet fokuserar på förtydliganden kring förslagen, vilka konsekvenser de kan föra med sig och vilka möjligheter och utmaningar vi står inför.

Målgrupp: Du är i dag chef i verksamheten eller arbetar till exempel som programansvarig, studierektor, som studievägledare eller med frågor kopplade till antagning, behörigheter och urval. Seminariet är öppet för alla med kunskap om eller intresse av dessa frågor.

Moderator: Jenny Johannisson, tf. prorektor

Datum: 14 juni 2017
Tid:
08:30–10:00
Plats:
M401, Parlamentet

Anmälan: Senast den 9 juni (via formuläret nedan)

Material: Läs mer om tillsträdesutredningen SOU 2017:20 i sin helhet. (länk till regeringens hemsida)

Rekommenderad läsning är Sammanfattningen, kapitel 10 Utredningens förslag och överväganden samt kapitel 12 Konsekvenser av förslaget.

Kontakt: Ansvarig för seminariet och kontaktperson är Ulrika Bernlo, avdelningschef  för utbildningsstöd 
E-post: ulrika.bernlo@hb.se
Telefon: 033-435 43 23

Anmälan till seminariet om behörigheter och urval

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som ansvarig för evenemanget och Kommunikationsenheten har tillgång till. Syftet är att veta hur många som har anmält sig till seminariet. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.