Huvudmeny

Workshop: Uppdatering av kvalitetskriterier i samband med inrättande av en ny utbildning/program

Nu är det är dags att uppdatera kvalitetskriterier i samband med inrättande av en ny utbildning/program (huvudområde) vid Högskolan i Borås.

Är du intresserad av vad som gäller vid Högskolan i Borås när man vill arbeta fram en ny utbildning/program/huvudområde? Genom att delta på denna workshop kan du påverka vilka kvalitetsaspekter som bör lyftas fram och ligga till grund för arbetet.

Datum: måndagen den 31 oktober
Tid: 13:00–16:00
Plats: Meddelas senare (beror på antalet deltagare)
Anmälan: senast den 26 oktober (anmälningsformulär finns längst ner på denna webbsida)

Alla medarbetare med intresse för kvalitetsfrågor är välkomna, och speciellt bjuds du som tidigare har deltagit i ett sådant utvecklingsarbete in. Vi välkomnar de erfarenheter och idéer du har.

Fastställd modell

När ett nytt huvudområde och/eller en ny utbildning ska inrättas vid Högskolan i Borås följer vi idag en fastställd modell som både beskriver processen och vilket underlag som krävs för att ett beslut ska kunna fattas.

Workshopen kommer uteslutande att koncentrera sig på bedömningskriterierna och utgå från de som idag gäller, avsnitt 3 i handläggningsordningen. Ett antal diskussionsfrågor relaterade till dessa kommer att presenteras på workshopen.

Denna aktivitet är en del i det projekt som är initierat, med syftet att uppgradera handläggningsordningens bedömningskriterier, dnr 422-16.

Läs mer

Läs mer om vägen fram till beslut i olika instanser 

Läs även handläggningsordningen, dnr 497-14

Frågor?

Frågor kring workshop, kriterier eller projektet besvaras av:

Johan Drotz
Utbildningssamordnare
033-435-4481 alt. 0734-61 19 97
johan.drotz@hb.se

Anmälan till workshop: Uppdatering av kvalitetskriterier vid inrättande av ny utbildning/program

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka lokal, etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel, där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part som engageras i evenemanget.

Uppgifterna kommer även att skickas som e-post till ansvariga för evenemanget.