Huvudmeny

GEM: Jämställd akademi


Tid: 2017-02-01, 13:00 — 16:00
Plats: M404
Evenemangstyp: Seminarium

Det är dags att vi får en jämställd akademi. En akademi där allas kompetens tas tillvara och där alla har samma förutsättningar för och möjligheter till meritering och utveckling i yrket. Regeringen är med rätta mycket tydlig på den här punkten och en satsning på jämställdhetsintegrering drivs nu. Förväntningarna på vad vi på lärosätena ska åstadkomma är höga.

På GEM:et kommer innebörden av jämställdhetsintegrering och pågående arbete på högskolan att redovisas, därutöver presenteras intressanta resultat från aktuell jämställdhetsforskning. Vi avslutar med en diskussion kring konkreta metoder och åtgärder för jämställdhetsintegrering utifrån Högskolan i Borås förutsättningar. GEMet är ett viktigt led i vårt arbete med att vara en jämställd akademi.

Läs mer och anmäl dig senast 30 januari.

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle då rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.