Huvudmeny
Björn Brorström

2016-12-16 11:42

Styrelsen beslutar om rektors förlängning


Högskolans styrelse kommer att föreslå för regeringen att rektor Björn Brorströms anställning som rektor förlängs. Det beslutades på styrelsens sammanträde den 15 december.

Björn Brorströms nuvarande anställning som rektor vid Högskolan i Borås upphör den 31 juli 2017. Anställning som rektor får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Styrelsen beslutade att föreslå för regeringen att rektors anställning ska förlängas under perioden 1 augusti 2017 – 31 december 2018.

Övriga punkter

Bland övriga punkter på styrelsemötet fanns inrättandet av forskarutbildningsämne inom området Människan i vården, där ett av målen är att anställda fler doktorander i högskolans egen regi. Rekryteringen av nya doktorander startar i början av vårterminen 2017.

Tillsättning av prorektor diskuterades också på mötet och där är läget att tillsättningen förbereds. Mer information kommer efter nästa styrelsemöte.

Läs mer

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor

Förslag till förnyad anställning för rektor

Text: Ida Borenstein
Foto: Patrik Svedberg