Huvudmeny

2017-01-10 08:00

Nya löner klara för Saco och oorganiserade samt alla doktorander


2016 års löneöversyn för medarbetare med lön i 2015-års nivå är klar för Saco. Protokoll är undertecknat mellan arbetsgivaren och Saco-S vid Högskolan i Borås. Detta innebär att de nya lönerna för medlemmar i Saco och för oorganiserade kommer att betalas ut i januari, med retroaktivitet från den 1 oktober 2016.

Löneförhandlingarna för högskolans akademier och Rektors stab med GIO och Science Park har precis avslutats, vilket gör att lönekörningsdatum för januari kommer att inträffa inom kort. Detta innebär att cheferna sannolikt inte kommer hinna att erbjuda medarbetarna samtal om ny lön innan lönerna är synliga i Primula.

– Det är olyckligt att medarbetarna inte kommer att få en motivering i samband med att de får den nya lönen, menar Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Vi har dock diskuterat detta med Saco-ordförande och är överens om att vi vill att medarbetare där lönerna är förhandlade och klara ska få sina nya löner i januari.

Alla medarbetare som är medlemmar i Saco eller är oorganiserade(på akademier och inom Rektors stab, med GIO och Science Park) kommer att ges möjlighet till samtal om ny lön, vilket ska ske skyndsamt även om samtalet eventuellt inte kan genomföras förrän senare delen av januari. Samtalen ska vara genomförda senast vecka 5. Du som medarbetare kan givetvis själv också kontakta din chef och initiera ett sådant samtal. Efter genomförda samtal kommer påskrivna protokoll att lämnas till diariet.

Inom verksamhetsstödet har saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare under hösten haft lönesättande samtal. Det innebär att dessa löner redan är överenskomna genom samtal mellan chef och medarbetare. Dessa löner betalas också ut med januarilönen och retroaktivt från 1 oktober.

Nya löner för samtliga doktorander betalades ut i december då dessa regleras i Lokalt villkorsavtal vilket förhandlades och blev klart i december.

Förhandling gällande nya löner för OFR’s (LF och ST) medlemmar sker i januari med tidsplan att ny lön ska betalas ut med februarilönen retroaktivt från 1 oktober.

Text: HR