Huvudmeny

2017-09-12 13:00

Ny kvalitetssamordnare på högskolan


Anders Nylund är ny kvalitetssamordnare på högskolan sedan 1 september.

Anders NylundVad handlar ditt uppdrag om?

– Uppdraget står på tre ben: det handlar om att i samarbete med högskolans akademier samordna externa och interna utvärderingar avseende utbildningars kvalitet, att implementera och vidareutveckla högskolegemensamma processer och rutiner inom kvalitetsområdet samt att agera handläggarstöd till högskolans nämnder avseende kvalitetsfrågor.

Varför är det viktigt att vi arbetar med detta?

– Högskolan står inför en rad viktiga utvärderingar. Under 2018 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att granska högskolans lärarutbildningar samtidigt som de kommer att utvärdera vårt kvalitetssäkringssystem, vilket då måste vara på plats och fungera. Därutöver har vi den beslutade cykeln för lokala utvärderingar av alla utbildningar vid högskolan 2017-2022.

När kan man vända sig till dig och med vilka frågor?

– Du är välkommen till mig om du behöver hjälp och handläggarstöd med implementering av kvalitetssäkringssystemet och kommande utvärderingar. Vad gäller det förstnämnda kommer jag att ha ett tätt samarbete med akademiernas lokala kvalitetssamordnare.

Vad gjorde du innan du blev kvalitetssamordnare?

– Jag arbetade som universitetslektor vid Sektionen för ingenjörsvetenskap inom Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Vad är din favoritfritidssyssla?

– Motion i form av löpning, olika typer av träningspass vid Fysiken (träningsanläggning i Göteborg) eller att vara ute i skog och mark.

Läs mer

Mer om kvalitetssystemet för utbildning.

Kontakt

Anders Nylund.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén