Huvudmeny
Vy över campus.

2017-09-22 08:00

Granskningsgrupp ska identifiera högskolans styrkor


Vad har högskolan för styrkor och vilka områden kan vi utveckla? Detta ska en extern granskningsgrupp nu ta sig an att identifiera. Gruppen kommer att vistas på högskolan i fyra dagar i oktober. Rektor Björn Brorström berättar mer:

– Syftet är inte att gruppen ska göra en utvärdering i klassisk bemärkelse, utan att hjälpa oss att identifiera våra styrkor och ta fram ett underlag till högskolans fortsatta utveckling för att nå universitetskvaliteter, säger rektor Björn Brorström.

Gruppen som kallas in på uppdrag av högskolans ledning består av Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet, Marianne Granfelt, tidigare generalsekreterare på SUHF och tidigare universitetsdirektör vid Lunds Universitet, samt Lars Haikola, tidigare universitetskansler. De kommer att vistas på högskolan 9-12 oktober och träffa ledningen både centralt och ute på akademierna och Verksamhetsstöd.  De kommer även att träffa forskargruppsledare, föreståndare för centrumbildningar och Science Park, liksom företrädare för våra nämnder och Studentkåren i Borås. Som underlag kommer de att få årsredovisningar, budget och texter som beskriver högskolan att läsa in sig på.

– Alla tre i granskningsgruppen är välbevandrade i högskolesektorn. Genom att vara här i flera dagar kommer de att få intryck och inspel kring både möjligheter och problem, förklarar Björn Brorström.

Sista dagen kommer de att för ledningsrådet presentera den bild de har fått av högskolan, dess styrkor, potential och vad vi bör satsa på kring utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

– Det ska bli spännande att höra hur de bedömer de utvecklingsprocesser vi har haft. Och kan hända hittar de spännande saker som vi inte själva känner till, säger Björn Brorström.

Granskningsgruppens synpunkter och råd kommer att på olika sätt göras tillgängliga för högskolans medarbetare, studenter och andra intressenter.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge