Han håller koll på nya dataskyddsförordningen - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny

2017-10-05 14:00

Han håller koll på nya dataskyddsförordningen


Henrik Schmidt är sedan september ny handläggare på högskolan. Hans uppdrag är att administrera GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.

Henrik SchmidtVad står GDPR för?

– GDPR står för General Data Protection Regulation, på svenska dataskyddsförordningen, och är en ny EU-förordning som innehåller regler kring hur man får hantera personuppgifter. Förordningen börjar gälla i slutet av maj 2018 och ersätter då bl.a. personuppgiftslagen, PUL, i Sverige.

Vad ska du göra som handläggare för GDPR?

– I rollen som handläggare inom dataskydd kommer jag att arbeta med frågor som rör högskolans hantering av personuppgifter. Till en början innebär detta främst att förbereda högskolan för dataskyddsförordningen. En del i detta arbete som jag håller på med nu är att planera vad som behöver göras. Andra viktiga delar längre fram är att se över den nuvarande personuppgiftshanteringen och hantera de konsekvenser som förordningen kommer att få i fråga om bland annat arbetssätt, säkerhet och utbildning.

Är det något högskolans anställda behöver tänka på inför införandet av GDPR?

– Dataskyddsförordningen kommer att påverka i princip alla anställda mer eller mindre, och det kommer att krävas en ökad medvetenhet och kännedom om de aktuella reglerna. Det är därför bra att redan nu vara uppmärksam på sin egen personuppgiftshantering. Senare kommer det att komma mer information om arbetet med att förbereda högskolan för förordningen och hur förordningen kommer att påverka hanteringen av personuppgifter med mera, men alla som redan nu har frågor kring sin egen hantering eller dylikt är välkomna att höra av sig.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har en bakgrund som projektledare inom it/teknik, och som jurist på advokatbyrå och domstol, nu senast vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Som teknikintresserad jurist är arbetet med dataskydd den bästa av två världar!

Läs mer

Läs mer om GDPR. 

Kontakt

Henrik Schmidt.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén