Huvudmeny

Genomför och följ upp beslutande åtgärder

Under tiden som de överenskomna/beslutade åtgärderna genomförs ska chefen och medarbetaren ha en fortlöpande kontakt för att vara informerad och ge stöd till medarbetaren (om inte läkarintyget säger något annat).

Om medarbetaren är sjukskriven är det Försäkringskassan som har ett förstahandsansvar att följa upp att den beslutade rehabiliteringsplanen följs. Försäkringskassan kan då ta initiativ till avstämningsmöte eller via telefonkontakt informera sig om hur det går.

I åtgärderna kan ingå att medarbetaren är sjukskriven för behandling på institution eller rehabiliteringsklinik. Då bör det i åtgärdsplanen finnas en plan för hur medarbetaren ska återgå i arbete efter behandlingen och vilket stöd som behövs under den första tiden.

Dokumentera

Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift