Huvudmeny

Samtal mellan chefen och medarbetaren

Ett första samtal bör handla om medarbetarens arbetssituation, livssituation och hälsa, chefens iakttagelser och om det finns behov av att göra några förändringar av medarbetarens arbetsförhållanden.

Syftet med samtalet är att ta reda på om det finns behov av arbetsanpassning och/eller rehabilitering. Medarbetaren ska erbjudas att ha en facklig representant eller annan person med vid samtalet.

Samtalet kan leda till att en diskussion om förändring i arbetet eller behov av rehabilitering behöver utredas. Om medarbetaren är sjukskriven ska samtalet förutom ovanstående också handla om vad som kan göras på arbetsplatsen för att underlätta återgång i arbete på hel- eller deltid.

Samtalet ska dokumenteras!

Dokumentera

Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift