Huvudmeny

Sammanställning av arbetsskador och tillbud

HR ansvarar för att årligen sammanställa alla anmälningar om arbetsskador och tillbud som sker på Högskolan i Borås i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sammanställningen diarieförs och redovisas i den centrala arbetsmiljökommittén vid sammanträdet i februari varje år. 

En kopia av varje tillbudsblankett och arbetsskadeanmälan ska därför skickas till HR löpande under året.