Huvudmeny

Brandskydd i byggnaderna

På denna sida beskrivs vilket brandskydd som finns i högskolans byggnader

Byggnaderna

Högskolans byggnader är uppdelade i brandceller. Syftet med en brandcell är att förhindraSkylt brandcellsgräns spridning av brand och brandfarliga gaser. Dörrar i brandcellgräns är markerade med följande skylt:

Dörrar i brandcellsgränser får inte ställas upp annat än på magnet. Om dörrarna står uppställda på annat sätt ökar dels risken för att en eventuell brand sprids och hindrar dessutom framkomligheten vid utrymning, dels rubbar det ventilationssystemet.

Våra byggnader är försedda med automatiskt brandlarm som är kopplat till Räddningstjänsten. Brandlarmet hörs endast i berörda lokaler och våningen över. I våra lokaler har vi olika typer av brandlarm; i biblioteksbyggnaden och de stora föreläsningssalarna på Sandgärdet är larmet talande (både på svenska och engelska), i övriga byggnader är larmet i form av en larmklocka/siren.

Utrymningsplaner finns uppsatta i samtliga trapphus samt digitalt på hemsidan. De visar närmaste utrymningsväg samt vart brandsläckningsredskapen är placerade. Informationen är både på svenska och engelska.

ÅtersamlingsplatsTERSAM~1

På utrymningsplanen finns även återsamlingsplatsen markerad. För Balder och Sandgärdet är återsamlingsplatsen på parkeringen bakom Sandgärdet. För Textilhögskolan som är placerad på Simonsland är återsamlingsplatsen på parkeringen bakom Navet, över bron på andra sidan viskan.

Vägledande markeringar är placerade vid utrymningsvägarna. Utrymningsvägar och vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder. En utrymningsväg får aldrig blockeras, inte ens för en kort stund. Skylt utrymningsväg

BrandsläckningsredskapBrandpost2

Brandsläckningsredskap, så som brandposter och brandsläckare, finns utplacerade i lokalerna. Institutionerna/enheterna ombesörjer dock själva inköp av brandfiltar till pentryn om så önskas. För hantering av brandsläckningsredskap rekommenderas brandskyddsutbildning som ordnas årligen av HR.

Vad händer om/när larmet går?

När brandlarmet går händer följande i våra byggnader:

  • Larmet går automatiskt till Räddningstjänsten.
  • Samtliga hissar går automatiskt ner till plan 2 (entréplan) och stannar där med öppna dörrar.
  • Dörrar i brandcellsgräns, som står uppställda med magnet, stängs.
  • Larmet går endast i de lokaler som ska utrymmas. Sprider sig röken/elden sätts automatiskt fler larm igång.
  • Räddningstjänsten bedömer om fler lokaler behöver utrymmas. Då startar de larmet i de aktuella lokalerna.
  • Endast Räddningstjänsten får stänga av larmet.