Huvudmeny

Rutin vid brandlarm

Information om brandlarmet/utrymningslarmet och hur du ska agera.

Vid högskolan finns det ett automatiskt brandlarm som vid brand eller rökutveckling direkt larmar räddningstjänsten. Larmsignalen hörs endast i de lokaler som är direkt berörda av branden då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går. Larm om utrymning av övriga lokaler sker genom räddningstjänstens försorg. Larmet kan även användas för utrymning på grund av andra orsaker, t ex om det skulle komma ett bombhot. Ta alla larm på allvar!

När larmet ljuder ska alla som befinner sig i de berörda lokalerna omedelbart bege sig till återsamlingsplatsen. Utrymningsplaner finns i anslutning till trapphusen på alla våningsplan.

Återsamlingsplatser

För byggnaderna Balder och Sandgärdet är uppsamlingsplatsen på parkeringen bakom Sandgärdet.  

Textilhögskolan har återsamlingsplatsen på parkeringsplatsen bakom Navet, över bron på andra sidan Viskan.

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Rutinen gäller även om du inte ser en brand. 

Det är viktigt att du följer de här stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken! Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

Varna dina kollegor/kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Om du ser att det brinner: Tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm. Ring även 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten. 

Släck

Du kan börja släcka elden efter ovan nämnda insatser.

Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare. Utplacerade brandsläckare har från början anpassats till sin miljö. Deras placering finns utmärkt på utrymningsplanerna. Kan eller vågar du inte släcka, stäng in branden genom att stänga alla dörrar och fönster.

På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut.

Utrymningsledare

Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsledare. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Vid utrymning av kontorslokalerna är det viktigt att uppmärksamma så att alla går med ut. Titta in i kontor på vägen ut för att se till att alla uppmärksammat att larmet gått. Uppmana dina kollegor att gå till återsamlingsplatsen.

Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste. Ta trapporna, använd aldrig hissen!

Bege dig till återsamlingsplatsen. För byggnaderna Balder och Sandgärdet är återsamlingsplatsen på parkeringen bakom Sandgärdet. Textilhögskolan har återsamlingsplatsen på parkeringsplatsen bakom Navet, över bron på andra sidan Viskan.

Personer med funktionsnedsättning

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Möt upp räddningstjänsten

Visa räddningstjänsten var det brinner för att livräddning och brandsläckning ska kunna genomföras snabbare.

Rutin vid brandlarm (pdf)