Huvudmeny

Företagshälsovård

Vårt avtal med Previa som företagshälsovård är förnyat från och med 2018-01-01 och gäller 24 månader framåt. Avtalsvillkor fortsätter att gälla oförändrade under kommande avropsperiod.

Frågor angående avtalet besvaras av HR-chef Birgitta Alfraeus.

Info om influensavaccin

Det går bra att boka vaccinering via Previas lokala bokning i Borås mellan 08:00-10:00 på tfn: 033-17 52 55 och övrig tid fram till kl 17:00 på telefonnr: 0771-23 00 00.

Kontakt med företagshälsovård

Enskild anställd vid Högskolan i Borås kan ”anonymt” besöka företagshälsovården vid ett första besök under förutsättning att orsaken är arbetsrelaterad. Vid ytterligare behov av företagshälsovård krävs en av berörd chef undertecknad hälsoblankett. Företagshälsovård enligt detta avtal avser inga längre behandlingar utan avser kortare behandlingsserier, i normalfallet högst fem tillfällen.

Tillgänglighet

Anställd vid Högskolan i Borås ska kunna få bedömning vid ett besök hos Previa, av rätt kompetens, inom rimlig tid från det kontakt sker. Denna tid bedöms utifrån typ av ärende och grad av angelägenhet. Kortare insatser, exempelvis förstagångsbesök ska normalt utföras inom 10 dagar.

Av Högskolan i Borås bedömda akuta insatser snarast, dock senast inom 24 timmar. Mer omfattande insatser utförs efter överenskommelse med beställaren.

Sköterskemottagning: Dagligen kl. 08:00-09:00 (efter överenskommelse)

Kontakt med Previa

Behöver du hjälp med frågor om vilka tjänster som finns, rådgivning, boka, avboka eller omboka besök ringer du: 033-17 52 55, öppet kl 08:00-12:00, övrig tid ringer du Previas kundservice: 0771- 23 00 00, öppet kl 13:00-17:00. Kundservice kan även hänvisa dig vidare till rätt konsult.

För akuta ärenden gällande arbetsmiljöfrågor eller krissituationer hänvisas chefer och arbetsledare att ringa Previas växel, telefonnummer 033-17 52 50.

Besöksuppgifter

Besöksadress: Nils Jakobsonsgatan 5 D
Telefonnummer (växel): 0771- 23 00 00
Öppettider: kl. 08:00-17:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00

Om du tar bilen till Previa behöver du ha ett parkeringstillstånd. Du kan antingen gå upp till Previas reception och hämta ett, eller så skriver du ut denna pdf: parkeringstillstånd (pdf). Fyll i uppgifterna om datum och tid och lägg i bilen.

Kontaktpersoner

Kundansvarig: Mattias Uusitalo
Beteendevetare/organisationskonsult: Helen Nordenstam
Sjukgymnast/ergonom: Markus Lalloo
Läkare: Gerth Persson
Företagssjuksköterska: Marie Söderberg
Hälsoutvecklare: Mari Hedin
Arbetsmiljöingenjör: Bahar Ahlgren