Huvudmeny

Arbetsplatsträff

Då högskolan inte har arbetsplatsträff som tradition ser vi vikten av att på avdelningsmöten eller liknande forum låta dessa frågor finnas med på agendan. Minnesanteckningar ska föras vid mötena.