Huvudmeny

Arbetsplatsträff

Syftet med arbetsplatsmötet är att det ska finnas ett forum för dialog mellan den lokale chefen och dennes medarbetare för utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom den egna verksamheten, samt även om hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen.