Huvudmeny
Bild på högskolans skylt genom gröna trädgrenar

Hållbar utveckling

För Högskolan i Borås är det en självklarhet att verka för en hållbar samhällsutveckling genom vår huvudverksamhet – undervisning och forskning, men även internt i organisationen och i samverkan med intressenter.

Viktiga aspekter inom organisationen är att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten.  

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.