Huvudmeny

Stipendium för utvecklingsarbete – integration av hållbar utveckling i utbildningen

Kursansvarig/arbetslag för de kurser som diplomerats och ingår i aktuellt kursutbud eller utbildning har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som kommer att delas ut vid Days of Knowledge den 19/10 2016.

Stipendierna (ett eller flera) ska möjliggöra ett genomförande av aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete gällande integration av hållbar utveckling i kurser/utbildningen; i detta fall främst kopplat till en vidareutveckling av redan diplomerade kurser, inkl. pedagogiskt arbetssätt.

Önskvärt är att utvecklingsarbetet syftar till ett ökat inslag av samverkan och flervetenskaplighet, det vill säga ett mer tvärdisciplinärt innehåll och arbetssätt i samverkan över ämnes- och akademigränser.

Genomförandeperiod avser läsåret 2016-2017 och resultatet ska redovisas skriftligen och presenteras muntligen vid, eller i anslutning till, diplomeringshögtiden i oktober 2017.

Ansökan

I ansökan ska följande anges:

  • namn på kursansvarig lärare/lärarlag, akademi- och sektionstillhörighet
  • namn och ladokkod för berörd kurs och utbildning
  • vad kursansvarig lärare/arbetslag vill uppnå med projektet
  • på vilket sätt stipendiepengarna ska användas för att vidareutveckla berörd kurs, alternativt den utbildning där kursen ingår
  • vilka aktiviteter som planeras att genomföras under läsåret 2016-2017 och en tidplan för detta - hur projektet/arbetet ska dokumenteras och följas upp
  • en översiktlig budget (omfattning i timmar specificerat per lärare och övriga uppskattade kostnader) - att berörd studierektor/sektionsansvarig godkänt projektet

Ansökan med motivering bedöms av Strategigruppen för hållbar högskola och ska skickas in senast 2016-09-15 via e-post till: birgitta.pahlsson@hb.se