Huvudmeny
Närbild på blad

Begreppet hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling introducerades för allmänheten i samband med den av FN tillsatta Brundtlandkommissionen för miljö och utveckling i mitten av 1980-talet. Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling var att det innebar ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Enligt högskolelagen kap 1 § 5 ska högskolan främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp och det är inte helt lätt att hitta en enkel och entydig definition. Se vidare information om hållbar utveckling nedan.

Information om hållbar utveckling

Utbildningsmaterial

Litteraturtips

  • Plan B 4.0 av Lester Brown
  • World on the Edge av Lester Brown
  • Välfärd utan tillväxt av Tim Jackson
  • Att undervisa utifrån helheter och sammanhang av Inger Björneloo
  • Uthållig utveckling - mänsklighetens framtid av Gunnar Sundqvist

Böckerna finns tillgängliga på högskolans bibliotek.

Publikationer vid Högskolan i Borås

Jan Nolin Sustainable information and information science (extern länk)