Huvudmeny

Hållbar utveckling i utbildning

Hållbar utveckling är något som blir allt viktigare i både privata och offentliga organisationer och i samhället i stort. Det handlar om att hantera motstridiga krav i en samhällskontext, lokalt och globalt, i nutid och i framtid.

För att studenter ska kunna möta dagens samhällsutmaningar i sina framtida professioner och som samhällsmedborgare är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen.